Басқару органдары

ҚРКФ органдары

Съезд Федерацияның Бас Кеңесімен кемінде бес жылда бір рет шақырылатын Федерацияның жоғары органы болып табылады. Федерацияның кезектен тыс съездері Федерацияның Бас Кеңесімен немесе мүшелік ұйымдарының үштен бірі болатын алқалы органдардың талап етуімен шақырылады.

Съезді шақыру мен оның болжамды күн тәртібі туралы съезге екі ай қалғанға дейін хабарланады.Съезге делегаттардың өкілдік нормасын Федерацияның Бас Кеңесі белгілейді.

Кезектен тыс съездің шақырылуы туралы шешім және оның болжамды күн тәртібі туралы бір ай бұрын хабарланады.

Федерация Съезі:

– Федерация Бас Кеңесінің және Федерацияның Тексеру комиссиясының қызметі туралы есептерді тыңдайды;

– Федерацияның Жарғысын, Тексеру комиссиясы туралы ережені, оларға өзгерістер мен толықтырулардыбекітеді. Съезд осы құқықты Бас Кеңеске арнайы ресімделген өкілеттілік бойынша беруге құқылы;

– Федерация қызметінің кезектегі міндеттері мен стратегиясын айқындайды;

– Федерация төрағасын, Федерацияның Тексеру комиссиясын сайлайды;

– Федерацияның Бас Кеңесінің құрамын бекітеді;

– ел өмірінің, мемлекеттік органдар қызметінің, кәсіподақтар қозғалысының аса маңызды мәселелері бойынша шешімдер, қарарлар, мәлімдемелер, үндеулер қабылдайды;

– осы Жарғыны қолдану мәселелері бойынша арыз-шағымдарды қарайды;

– Федерацияны қайта ұйымдастыру, қызметін тоқтату және оны тарату туралы шешімдер қабылдайды.

Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясының кезектен тыс XXV съезі

Бас Кеңес ҚР Кәсіподақтар Федерациясының басшы органы болып табылады.

Бас Кеңес съезде тікелей табыстау принципі бойынша бекітіледі.

Бас Кеңестің құрамына ҚРКФ барлық мүшелік ұйымдарының басшылары, мүшелерінің саны 30 мыңнан асатын салалық кәсіптік одақтардың бір-бір өкілі, сондай-ақ, Еңбекші әйелдер мен Жастар кеңесі комиссияларының төрағалары кіреді.

Бас Кеңес қажеттілігіне қарай, бірақ жылына бірақ жылына кемінде бір рет шақырылады және егер оған Бас Кеңестің дауыс беру құқығы бар мүшелерінің кемінде үштен екісі қатысса, құқықтық күші бар деп есептеледі. Бас Кеңестің шешімдері оның отырысқа қатысқан мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады.

Федерацияның бас кеңесі:

– Федерацияның мақсаттары мен міндеттерін іске асыруды қамтамасыз етеді;

– съездердің шешімдері мен жарғылық міндеттерді орындау, кәсіподақтар мүшелері мен мүше ұйымдардың еңбек, әлеуметтік-экономикалық құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі қызметтің негізгі бағыттарын әзірлейді;

– өз қызметі туралы Съезд алдында есеп береді;

– Кәсіподақтар Федерациясының Мүлік және активтер басқармасының есебін тыңдайды және бекітеді;

– Федерацияға мүше ұйымдардың жарналарды аудару тәртібін белгілейді, сайланбалы кәсіподақ қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу жүйесіне қатысты ұсыным құжаттарды қабылдайды;

– кәсіподақтар Федерациясының меншігін иелену, пайдалану және оған иелік ету тәртібін белгілейді;

– Федерацияға мүшелік жарналар мен өзге де ақшаны есептеуге және төлеуге байланысты қаржылық есептілік көрсеткіштерін, мүше ұйымдар ұсынатын статистикалық деректер тізбесін айқындайды;

– Федерация төрағасының ұсынуы бойынша кәсіподақтар Федерациясының Атқару комитетін сайлайды;

– Жарғы және Федерация органдарының шешімдерінің орындауы туралы Федерация басшыларының есептері мен мүше ұйымдардың ақпараттарын тыңдайды;

– кәсіподақтар Федерациясы төрағасы қызметіне кандидатураларды ұсыну тәртібін айқындайды;

– съездер аралығындағы кезеңде Федерация төрағасын сайлайды және қызметінен босатады;

– съезде бекіту үшін Федерация Жарғысына және Тексеру комиссиясы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар туралы ұсыныстар жасайды;

– салалық кәсіподақтардың және аумақтық (облыс, республикалық маңызы бар қала, астана деңгейінде) кәсіподақтар бірлестіктерінің Типтік Жарғысын бекітеді;

– Федерацияда есеп беру-сайлау науқанын өткізу туралы шешім қабылдайды;

– Кәсіподақтар Федерациясының рәміздерінің сипаттамасы мен эскиздерін бекітеді;

– мүше ұйымдар мен Федерация съезі табыстаған басқа да функцияларды жүзеге асырады.

Бас Кеңесінің құрамы

Кәсіподақтар Федерациясының Бас Кеңесі өзінің отырыстарының арасындағы жұмысқа басшылық жасау үшін Федерацияға мүше ұйымдардың басшылары қатарынан Атқару комитетін (бұдан әрі – Атқару комитеті) сайлайды.

Атқару комитетінің құрамына лауазымы бойынша Федерация төрағасының орынбасарлары кіреді, олардың саны Атқару комитетіндегі жалпы мүшелердің санының үштен бірінен аспауы тиіс.

Мүше ұйымның басшысы Атқару комитетінің мүшесі болуы мүмкін, ол Федерация қызметіне мүшелік жарналарды уақытылы әрі толық көлемде төлейді, Федерация органдарының шешімдерін орындайды.

Атқару комитеті Федерацияның Бас Кеңесіне есеп береді.

Атқару комитетінің отырыстары қажеттілігіне қарай, бірақ үш айда бір реттен кем емес шақырылады.

Атқару комитетінің отырыстарына оның мүшелерінің кемінде үштен екісі қатысса ғана, Атқару комитетінің қаулы қабылдауға құқығы болады. Атқару комитетінің шешімдері, егер Жарғыда өзгеше көзделмесе, оның отырысына қатысушы мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Қажет болған жағдайда Атқару Комитетінің шешімдері сұрау арқылы қабылданады. Атқару Комитеті мүшелерінің пікірлері жазбаша түрде баяндалады.

Атқару комитеті:

– Федерация Жарғысының нормалары мен талаптарын, Съездің және Бас Кеңестің шешімдерін орындауды қамтамасыз етеді;

– Федерацияға жаңа мүшелерді қабылдау, мүше ұйымның одан шығарылуы мен шығуына, сондай-ақ Бас Кеңестің кейінгі бекітілген шешімімен осы шешімдердің күшін жою туралы сұрақтарды қарастырады;

– Федерацияның сайланбалы органдарының отырыстарында мүше ұйымның басшысы мен өкілдерін дауыс беру құқығынан уақытша айыру және оларды Бас Кеңестің (Атқару Комитетінің) құрамынан шығару туралы сұрақтарды шешеді.

– кәсіподақтардың жалпыреспубликалық іс-шараларын өткізеді;

– Қазақстан Республикасының Үкіметімен және республикалық жұмыс берушілер бірлестіктерімен Бас келісімнің негізгі ережелерін айқындайды;

– Үкіметтік, ведомстволық комиссияларда және жұмыс топтарындағы  Федерацияның сенімді өкілдерінің құрамын бекітеді;

– Федерацияның Бас Кеңесін шақырады, күн тәртібінің жобасын және оны өткізетін жерді белгілейді,

– Кәсіподақ кадрлары мен активін оқыту жөніндегі жұмысты ұйымдастырады және үйлестіреді;

– Федерация төрағасының ұсынысы бойынша Федерацияның құрылымын, штат кестесін бекітеді, құрылымдық бөлімшелер мен Федерация құрған ұйымдардың басшылығына кандидатураларды қарайды;

– кәсіподақ қызметкерлерінің және белсенді қатысушыларды мемлекеттік және басқа наградалармен наградтау туралы белгіленген тәртіппен өтініш-тілек білдіреді, кәсіподақ ұйымдары мен кәсіподақ мүшелерін кәсіподақ Федерациясының Құрмет грамоталарымен, дипломдарымен және басқа ерекшелік белгілерімен марапаттайды;

– Федерация баспа органының жұмысын ұйымдастырады, Федерация төрағасының ұсынуы бойынша баспа органының бас редакторын тағайындайды;

– Федерацияның аппараты мен кәсіподақтың аумақтық бірлестіктерінің (облыс, республикалық маңызы бар қала, астана деңгейінде) аппаратын ұстау, одақаралық және халықаралық қызметін жүргізуге арналған шығыс сметасын бекітеді;

– басқа елдердің кәсіподақ ұйымдарымен халықаралық байланысты дамытады, олардың қызмет тәжірибесін зерделейді; Федерацияның халықаралық кәсіподақ бірлестіктеріне мүшелігі туралы шешім қабылдайды;

– Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттық топтарымен, фракцияларымен өзара іс-қимыл жасайды, олармен бірлескен іс-шаралар жоспарларын белгілейді;

– Қазақстан Республикасының Үкіметімен және жұмыс берушілердің республикалық бірлестіктерімен Бас келісімді, басқа келісімдерді жасасу жөнінде ұсыныстар дайындайды; олардың мазмұнының Федерацияға мүше ұйымдардың мүдделеріне сәйкес келуіне қол жеткізеді, олардың орындалуына қоғамдық бақылауды жүзеге асырады;

– комиссияларды және басқа тұрақты немесе уақытша жұмыс органдарын құрады, оларға өкілеттіктер береді, олардың жұмыс істеу тәртібін белгілейді;

– Жарғыжәне Федерация органдарының шешімдерінің орындауы туралы Федерация басшыларының есептері мен мүше ұйымдардыңақпараттарын тыңдайды;

– мүше ұйымдардың, олардың органдарының Бас Кеңестің және кәсіподақтар Федерациясы Атқару комитетінің қаулыларына қайшы келетін шешімдерінің күшін жою, іс-әрекетін тоқтата тұру туралы мүше ұйымның сайланбалы органына ұсыныстар енгізеді;

– Федерация міндеттерін шешуде мүше ұйымдарды  біріктіреді және қызметін үйлестіреді, кәсіподақтардың жалпыреспубликалық шараларын өткізеді;

– мүше ұйымдардың Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарында, жұмыс берушілердің республикалық бірлестіктерінде мүдделеріне өкілдік етеді және қорғайды;

– бюджет және салық саясатына, еңбек қатынастарын реттеуге, жұмыспен қамтуға, жалақыға, еңбек жағдайы мен оны қорғауға, қоршаған ортаға, тұрғын үй-тұрмыстық және мәдени қызмет көрсетуге, қызметкерлерге әлеуметтік кепілдіктерге қатысты ұсыныстар тұжырымдайды және мәселелердің заңнамада және өзге нормативтік құқықтық актілерде бекітілуіне және қол жеткізеді;

– мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық бағдарламаларды әзірлеуге және қалыптастыруға қатысады және оларды іске асыруға жәрдемдеседі;

– қолданыстағы заңнамаға сәйкес кәсіподақтардың бұқаралық акцияларын, оның ішінде жиналыстар, митингілер, көше шерулері, демонстрациялар, тосқауылдар және басқа ұжымдық іс-қимылдар, ереуілдер өткізуге ықпал етеді;

– Федерация төрағасының ұсынуы бойынша Федерация төрағасының орынбасарлары мен кәсіподақтардың аумақтық бірлестіктерінің басшыларын сайлайды және қызметтен босатады;

– мүше ұйымдар мен кәсіподақ мүшелеріне өз қызметі туралы тұрақты түрде хабарлап отырады;

– комиссияларды және басқа тұрақты немесе уақытша жұмыс органдарын құрады, оларға өкілеттіктер береді, олардың жұмыс істеу тәртібін белгілейді;

– Федерацияға мүше ұйымдардың арасындағы дауларды шешуге жәрдемдеседі;

– кәсіподақтар Федерациясының филиалдары мен өкілдіктерін ашу туралы шешім қабылдайды

– Федерация мүлкіне иелік ету, пайдалану, иелену  тәртібін айқындайды;

– Федерацияда есеп беру-сайлау кампаниясын өткізу туралы шешім қабылдайды;

– Федерацияның Бас Кеңесі табыстаған басқа да функцияларды орындайды.

Атқару комитетінің құрамы

Федерацияның Тексеру комиссиясы Федерацияның өзі құрған ұйымдардағы қаржы-шаруашылық қызметіне, мүшелік жарналардың және басқа ақшаның есептелуі мен түсуіне, ақшаның дұрыс жұмсалуына, кәсіподақтар Федерациясы мүлкінің пайдаланылуына бақылауды жүзеге асыратын бақылау-тексеру органы болып табылады.

Тексеру комиссиясы Федерацияға мүше ұйымдардың өкілдерінен Съезде сайланады, өз қызметінде Съезд бекітетін Тексеру комиссиясы туралы ережені басшылыққа алады.

Тексеру Комиссиясының төрағасы тексеру Комиссиясының отырысында көпшілік дауыспен сайланады, лауазымы бойынша Федерация съезіне делегат болып табылады, Бас Кеңестің және Атқару комитетінің жұмысына кеңесші дауыс құқығымен қатыса алады.

Тексеру комиссиясының құрамы