Кәсіподақтардың рөлі туралы жалпыұлттық пікір алмасу

Құрметті достар!

Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясы қоғаммен ашықтық, ортақтастық, ынтымақтастық қағидаларын және мемлекеттің үйлесімді және тұрақты дамуы жолын ұстанатын ұйым болып табылады.

Еліміздегі әлеуметтік-еңбек қатынастары саласындағы түйінді факторлардың бірі және де еліміздегі азаматтық сектордың ірі мүшесі ретінде біз ҚР Кәсіподақтар федерациясы қызметінің басты қағидалары кәсіподақтың мүше ұйымдарымен мінсіз «кері байланысы», сондай-ақ, әлеуметтік-еңбек қатынастары мәселесіне қатысты барлық азаматтармен тікелей диалог болуы тиіс деп есептейміз.

Біз «Кәсіподақтардың рөлі мен орны туралы» жалпыұлттық пікір алмасу аясында Сіздерді осындай маңызды мәселе жөнінде өз көзқарастарыңызбен бөлісуге үндейміз.

Өз ісінің хас шебері болыңыздар және моральдық-этикалық нормаларды сақтаңыздар (жеке басқа, нормативтiк емес лексикаға көшпеңіздер және т.б.).

Талқылауға арналған тақырыптар:

26.10.2018

РАЗЪЯСНЕНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА НАРОДУ КАЗАХСТАНА

Для проведения целенаправленной информационно-разъяснительной работы среди членов профсоюзных объединений по пропаганде, разъяснению и продвижению Послания Президента Республики Казахстан народу Казах

Социальное партнерство

Уважаемые друзья!   Для нас очень важными вопросом является безопасность и охрана труда (БиОТ), так как высших  ценностей, чем жизнь и здоровье человека быть не может. Сегодня в стране предприним

Консолидация и усиление профсоюзов

Уважаемые друзья! В этом разделе вы можете поделиться своим мнением  и видением по вопросам  консолидации и усиления профсоюзов, созданию первичных профсоюзных организаций, вовлечению новых членов и м

Вопросы трудовой и сельской молодежи

Уважаемые друзья! В этом разделе вы можете поделиться своим мнением  и видением по вопросам  предоставления новых возможностей для трудовой и сельской молодежи. Мы хотим узнать проблемные вопросы рабо

Имидж профсоюзов в глазах общества

Уважаемые друзья! В этом разделе вы можете поделиться своим мнением  и видением по вопросам  имиджа профсоюзов в казахстанском обществе. Активная информационная работа – важнейшая часть деятельн