You are here

Келісімдер

Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік әріптестіктің негіз қалаушы құжаты болып, Қазақстан Республикасы Үкіметі, жұмысшылардың республикалық бірлестіктері және жұмысберушілердің республикалық бірлестіктері арасында жасалатын Бас келісім табылады. Бүгінгі күні 2014 жылдың 25 желтоқсанында жасалған 2015-2017 жылдарға арналған Бас келісім қолданыста.

Сонымен қатар, республика бойынша салалық деңгейде 20 салалық (тарифтік) келісімдер, облыстар деңгейінде 16 аймақтық келісімдер жасалды. Аталған келісімдер экономиканың салалары мен аймақтардағы жұмыскерлердің әлеуметтік-еңбек қырларын қамтиды.